Archiwizacja Rzeczywistości

Waldemar Urbaniak

Tutaj również zajrzałem swoim wścipskim okiem :)