Archiwizacja Rzeczywistości

Waldemar Urbaniak

http://www.ganbit.pl/

https://www.facebook.com/zespolnokaut/